Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant wedi ei gau i’r cyhoedd tan 4 Mehefin gan ein bod yn glynu wrth gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf.

Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Os digwydd bod arnoch angen cysylltu â ni, rhowch ganiad i’n rhif dros dro ar 07391 791934. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Walk Right Back

Ar ôl teithiau aruthrol werthodd bob tocyn, mae Walk Right Back YN EI ÔL! Gan gynhyrchwyr That'll be the Day, mae’r sioe’n adrodd stori deuawd mwyaf llwyddiannus yr oesoedd - The Everly Brothers. 

Yn cynnwys hits fel Bye Bye LoveAll I Have To Do Is Dream a Cathy’s Clown, mae’r ddrama gerdd gyngerdd ddihafal yma’n cydweu stori wych, drist ond ogoneddus The Everly Brothers â’r “cytgordiau o’r nef” nodweddiadol hynny. 

Gewch chi ddilyn y brodyr yn esgyn i enwogrwydd, drwy eu cynnen ddeng mlynedd hyd at yr aduno bendigedig a’u rhoes yn ôl i’r byd ac at ei gilydd.

www.walkrightback.com | www.facebook.com/walkrightbackshow/ | @walkrightback 

 
 Pris Safonol £27.50
 Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Dros 60 | Myfyrwyr | Hawlwyr | Pobl anabl ag un cydymaith
£2 yn llai
 Grwpiau o 10 neu’n fwy (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar  029 2087 8444) £2 oddi wrth bob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.
*Dim ond un gostyngiad ar gyfer pob tocyn. Rhaid dangos prawf o’r hawl wrth gasglu’r tocyn.

 
Bwciwch Nawr