The Circus of Horrors

Dathliad y pum mlynedd ar hugain fydd sioe newydd Circus of Horrors a bydd yn cynnwys cyfuniad anhygoel o actau, a yrrir gan seinwedd roc a rôl, sioe fydd yn cael gennych wingo yn eich sedd pan na fyddwch yn syrthio oddi arni dan chwerthin.

Bydd y cast aruthrol a gythrodd i rowndiau terfynol Britain's Got Talent ac sydd bellach yn Hit yn y West End ac Ym Mhedwar Ban Byd yn mynd â chi ar daith roc a rôl colli cylla o actau syfrdanol a Rhyfeddol.  Dyma syrcas fel na fu erioed o’r blaen a sioe na does fiw i chi’i cholli. 

Pa un a ydych chi’n selogyn Roc ynteu’n fynychwr theatr mae gan The Circus of Horrors rywbeth i bawb.

 
 Pris Safonol £20.50 | £23.50 | £25.50 | £29.50
 Myfyrwyr | Hawlwyr | Pobl dros eu 60 Y ddau bris uchaf £3 yn rhatach

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

*Cynnig Stlumod y Bore Bach / Talebau - ni’u caniateir ar docynnau wedi’u codi eisoes na gydag unrhyw gynnig arall.  Rhaid datgan y daleb pan fyddwch yn codi tocynnau a’i chyflwyno pan gasglwch nhw. Un daleb yr un. 

 
Bwciwch Nawr