Rip it Up the 70s

Gan Gynhyrchwyr Rip it Up y 50au a’r 60au dyma i chi’r degawd cerdd mwyaf erioed!! 

Dewch at y pencampwr Olympaidd Louis SmithRachel Stevens (S Club 7) a Melody Thornton (Pussycat Dolls) a Giovanni Spano (Cyrhaeddodd rownd derfynol X-Factor) i noson fendigêd o ganu a dawnsio. 

Yn y 1970au y ganed eiconau. Ar sylfeini cadarn chwe degau’r hwyl a’r sbri – ymdeimlad newydd o ryddid personol - arbrofodd pobl â’u naws, eu golwg a’u persona cyfan mewn ffyrdd mwy eithafol.  

O rywle yn y gwagle landiodd David Bowie a Marc Bolan – dau angel arallfydol yn rheng flaen roc glam. Yn Efrog Newydd a Miami ganed disgo … Aeth cerddoriaeth yn fwy eneidfawr yn sgìl y seiniau o Philadelphia. Gwnaeth cystadleuaeth Cân Eurovision ei chyfraniad mwyaf i gerddoriaeth pop, sef geni Abba. 

Mae yna ddadl gref mai hwn efallai oedd degawd mwyaf erioed cerddoriaeth boblogaidd. Aeth Michael Jackson Off The Wall, roedd yr Eagles yn hel eu pac o’r Hotel California, diffiniodd y Bee Gees Saturday Night Fever, hanes Bruce oedd Born To Run, gweodd Carole King ei Tapestry, roedd gan Fleetwood Mac eu Rumours, Let It Be meddai’r Beatles, ac Imagine oedd pethau John Lennon… Heb sôn am Queen, Elton, American Pie, y Carpenters, Marvin Gaye, Barry White, Sandy & Denny yn Grease, Led Zeppelin yn dringo eu Stairway to Heaven a Pink Floyd yn cael hyd i The Dark Side Of The Moon.  

Degawd mwyaf erioed cerddoriaeth, yn ôl pob tebyg. Nid hanner gwneud pethau oedd piau hi yn y saith degau! 

 
 Pris Safonol £25.50 | £35 | £38 | £42.50
 Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith - ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444 seddi'r stalau @ £25.50 pob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Bwciwch Nawr
 
18.00  Bars yn agor
19.30  DECHRAU
20.30  Egwyl
21.55  DIWEDD                                                              

NODER: Amseroedd bras - gallant newid.