Only Men Aloud

Gyda’r Gwesteion Arbennig Iawn John Owen-Jones, Sophie Evans a Only Kids Aloud

Ar ôl llwyddiant ysgubol Dathliad Gala eu Degawd yng Nghanolfan Mileniwm Cymru’r llynedd, mae Only Men Aloud yn ei chychwyn hi ar daith unwaith eto yn y gaeaf i gael Merry Little Christmas yng nghwmni’u selogion drwy hyd a lled Cymru.Eleni bydd un o arch-sêr arobryn y West End a Broadway John Owen-Jones yn dod atyn nhw yng Nghaerdydd ac Abertawe, ac yn syth ar ôl serennu yn rhan Glinda yn Wicked yn y West End, un o blant Tonypandy Sophie Evans.

Hefyd yn 2018 rhyddhaodd Only Men Aloud Favourites – casgliad o rai o’n hoff ganeuon o’r deng mlynedd aeth heibio!O Rhythm of Life hyd at Amazing Grace a llond gwlad rhwng y ddwy, perfformiwyd y cymysgedd eclectig yma o ganeuon drwy hyd a lled y wlad ond dyma’r tro cyntaf un iddyn nhw ymddangos ar record.

Ers ennill Last Choir Standing, daeth llwyddiant mawr i ran Only Men Aloud.Yn 2009, enillodd eu halbwm Band of Brothers Wobr Classical Brit am Albwm Gorau’r Flwyddyn.Bob blwyddyn ers ennill y sioe buont ar daith drwy’r byd yn grwn ac mae eu gwerthiannau recordiau byd-eang dros dri chan mil.

Dros y blynyddoedd, meithrinodd Only Men Aloud garfan gref o selogion drwy’r byd yn grwn a chawsant y fraint o gael eu gwahodd i ganu yn Seremoni Agoriadol Chwaraeon Olympaidd Llundain 2012, ar union ennyd tanio’r Fflam Olympaidd o flaen cynulleidfa deledu fyd-eang, ar amcangyfrif, o naw can miliwn o bobl.

Rhoes OMA berfformiadau cofiadwy lawer, gydag ymddangos droeon mewn gwyliau awyr agored a chyngherddau promenâd.Perfformiodd y côr ddwywaith yn The Royal Variety Performance, fe’i gwelwyd ar raglenni teledu rhif y gwlith ac maen nhw’n wynebau cyfarwydd mewn digwyddiadau chwaraeon; canodd yn seremoni agoriadol Cwpan Ryder yn 2010 a’r Ashes yn 2015. Yn 2014, aeth ar daith lwyddiannus dros ben yn yr Unol Daleithiau yn cynnwys perfformiadau yng Ngŵyl Ravinia enwog yn Chicago a Gŵyl Cymru Gogledd America yn Minneapolis.

Bellach recordiodd OMA bum albwm stiwdio ac mae chweched yn yr arfaeth.Ymhlith galwadau diweddar bu perfformio yn Nathliadau Ffeinals Urdd Pencampwyr UEFA yng Nghaerdydd, a thaith i Mumbai, India sef ymddangosiad cynta’r grŵp yn Asia.

 

 
 Pris Safonol £30 | £33 | £38
 Defnyddwyr cadair olwyn ac un cydymaith (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444) seddi'r stalau @ £30 pob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 

 
Bwciwch Nawr
 

Mae John Owen-Jones  yn actor ac yn ganwr West End a Broadway arobryn a dorrodd recordiau ac a berfformiodd yn eang yn y theatr, ar y teledu, ar y radio ac mewn cyngherddau drwy’r byd yn grwn.Gweithiodd hefyd fel cyflwynydd, artist lleisio a chyfarwyddwr.  Ond yn ôl pob tebyg mae’n fwyaf adnabyddus am ei berfformiadau mawr eu clod gan y beirniaid ac aruthrol o boblogaidd yn rhan Jean Valjean yn Les Misérables a’r Ddrychiolaeth yn The Phantom of the Opera.

Deil John record bod yr actor ieuaf yn hanes y West End i chwarae Jean Valjean yn Les Misérables (rôl a chwaraeodd hefyd ddwywaith ar Broadway) a pherfformiodd y Ddrychiolaeth yn The Phantom of the Opera agos i ddwy fil o weithiau – mwy nag unrhyw actor yn rhediad cyfan y sioe yn y West End.

Ymddangosodd John yn niweddgloeon arbennig perfformiadau Chwarter Canmlwyddiant Les Misérables a Phantom of the Opera yn yr O2 a’r Royal Albert Hall.Mae ar ei ben ei hun o ran bod yr unig actor gafodd gyfle i ailddyfeisio Valjean a’r Ddrychiolaeth ill dau – mewn cynyrchiadau newydd sbon danlli grai gan Cameron Mackintosh fu ar daith yng ngwledydd Prydain a thrwy’r byd, yn fawr eu clod.Mewn pôl piniwn ar lein bwriwyd pleidlais dros John yn “Valjean Gorau Erioed” a’r “Perfformiwr Gorau Erioed yn Les Misérables" gan selogion y sioe drwy’r byd yn grwn ac mae ei berfformiad yn rhan Valjean i’w glywed ar yr albwm ‘Les Misérables Live!’Eleni daw John yn ei ôl i’r sioe yn y West End i fod yn rhan o Gyngerdd Sêr i Gyd Les Misérables lle bydd yn rhannu rôl Jean Valjean ag Alfie Boe.

Rhyddhaodd John chwe albwm solo yn ogystal â’u cynhyrchu.‘Hallelujah’ EP (2006) 'JohnOwen-Jones' (2009), 'Unmasked' (2011) ‘Rise’ (2015)‘Music of the Night’(2016 – rhyddhau yn Japan yn unig) ‘Bring HimHome(2017) a ‘Spotlight’ (2019).

Sophie Evans

Brodor o Donypandy ydi’r gantores a’r actores Sophie Evans a ddaeth i’r amlwg yn 2010 pan ddewiswyd hi o blith deng mil o ymgeiswyr i ymddangos yng nghyfres y BBC Over the Rainbow.Ar ôl cyrraedd y rownd derfynol, yn ddim ond dwy ar bymtheg oed, enwyd Sophie yn ail orau ac wedyn fe’i dewiswyd gan yr Arglwydd Andrew Lloyd-Webber i roi am ei thraed y sliperi rhuddliw chwedlonol a chwarae rhan Dorothy bob yn ail mewn perfformiadau dethol The Wizard of Oz yn y London Palladium yn 2011. Ym mis Chwefror 2012 rhoddwyd i Sophie rôl Dorothy’n llawn amser, gyda’i gwneud yn un o brif actorion y West End yn y theatr enwocaf yn y byd; rôl y byddai’n dal i’w chwarae nes i'r sioe ddod i ben ym mis Medi’r flwyddyn honno. 

Ochr yn ochr â’i rôl yn The Wizard of Oz, astudiai Sophie’r Celfyddydau Perfformio yn Arts Educational mawr ei fri yn Llundain, a gyllidwyd yn hael gan yr Arglwydd Lloyd-Webber.Yn ei rhaglen brysur cafodd amser hefyd i berfformio’n fyw ledled y wlad, yn ogystal ag ymddangos sawl gwaith ar y teledu, yn fwyaf nodedig ar sioe S4C cariad@iaith/love4language ac yn destun y rhaglen ddogfen ITV Dare To Dream, oedd yn olrhain blwyddyn ym mywyd Sophie.

Ym mis Rhagfyr 2012, gwelwyd Sophie ar The Really Welsh Christmas Show BBC Un Cymru yn perfformio ochr yn ochr â Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC a gwesteion yn cynnwys Michael Ball ac Only Boys Aloud yn ei rhaglen Nadolig arbennig ei hun.Y mis hwnnw fe’i gwëwyd hefyd yn cychwyn ar daith Nadolig gyda Russell Watson, yn perfformio yn y Royal Albert Hall yn Llundain a Bridgewater Hall Manceinion, yn arwain at ei thaith solo gyntaf yng ngwledydd Prydain ddechrau 2013, a haf prysur yn ymddangos mewn gwyliau o Fôn i Fynwy. 

Yn 2013 gwnaeth Sophie ei début ar y sgrîn fawr yn The World’s End Edgar Wright, yn serennu ochr yn ochr â Simon Pegg, Nick Frost a Martin Freeman.

Ddechrau 2014, roedd yn rhan o gast oedd yn sêr pob copa walltog yn perfformio IrvingBerlin: From Rags to Ritzes, yn cychwyn yn Llundain ac wedyn yn teithio ledled y genedl.Chwaraeodd hefyd ran Debbie yn y ffilm Pride a enillodd Wobr BAFTA, a gyfarwyddwyd gan Matthew Warchus.

Gwelodd 2014 ryddhau albwm début Sophie, ‘The Studio Sessions’, sy’n cynnig gwedd agosatoch ar rai o’i hoff ganeuon gan gynnwys ‘Over the Rainbow’ a gweddau ar ‘Your Song’ Elton John ac ‘Imagine’ John Lennon.Yn ddiweddarach y flwyddyn honno aeth Sophie ar daith yn Japan gyda Paul Potts.Nadolig 2014 gwnaeth Sophie sioe Really Welsh Christmas eto gyda BBC Wales. 

Ddechrau 2015 aeth Sophie ar daith yng ngwledydd Prydain gydag ail oreuon Britain’s got Talent Richard ac Adam.Ym mis Medi 2015 aeth Sophie yn ei hôl i’r West End ar gyfer rhediad o 'You won't succeed on Broadway if you don't have any Jews' yn St James Theatre.

Yn 2016 teithiodd Sophie’r byd gyda 'Lord of the Dance' Michael Flatelys.Bu ar fynd ar Broadway am ddeg wythnos, ar daith yn America a Chanada a rhannau o Asia.Tua diwedd 2016 ymunodd Sophie â Ross Leadbeater ar ei daith Great British Songbook.Nadolig 2016 dyma Sophie mewn drama gerdd Nadolig newydd yn Salisbury Playhouse 'The Night Before Christmas' a sgrifennwyd gan Gareth Machin ac a gyfansoddwyd gan Glyn Kerslake.

Ymunodd Sophie eilwaith â chast Lord of the Dance i ddwyn i ben eu taith 2017 yng ngwledydd Prydain ac Iwerddon ac ymuno â chast The Knights of Music gyda Phillip Schofield, a deithiodd wledydd Prydain.Daeth 2017 i ben mewn cyngerdd ‘Noson yn y Dramâu Cerdd’ yn Neuadd Sant Dewi Caerdydd.

Roedd 2018 yn flwyddyn eto a dorrodd dir newydd i Sophie.Mae hi bellach yn chwarae rôl ei breuddwydion sef Glinda yn Wicked yn y West End, yn fawr ei chod gan y beirniaid ac a berfformir ar Fordaith STAGES yn yr Hydref.

Eleni teithiodd Sophie dramor i berfformio ochr yn ochr â chymanfa o sêr pob copa walltog yn ‘Voices of the West End’, cyfres o sioeau yn Tokyo, Japan.