Gwobrau Academi Brydeinig Cymru 2019

Dewch at oreuon dawn ffilm, teledu a gemau ar y carped coch ac ymuno yn y dathliadau yn Rhifyn 28 Gwobrau Academi Brydeinig Cymru. 

Mae tocynnau VIP ar gael i’r cyhoedd yn ogystal ag i enwebeion, aelodau o’r diwydiant a’u gwesteion, yn cynnwys Croeso Diodydd Champagne Taittinger a Pharti Wedyn sy’n cynnwys bwyd, diodydd ac adloniant. 

Dyfodiaid carped coch o chwech o’r gloch ymlaen
Y seremoni’n cychwyn am hanner awr wedi saith

Pris y tocyn hefyd yn cynnwys mynediad i’r parti wedyn tan ddau o’r gloch y bore. 

 
 Pris Safonol £98
 Aelodau BAFTA £68
 Aelodau Myfyrwyr BAFTA £53