Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant wedi ei gau i’r cyhoedd tan 1 Medi gan ein bod yn glynu wrth gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf.

Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Os digwydd bod arnoch angen cysylltu â ni, rhowch ganiad i’n rhif dros dro ar 07391 791934. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

GOHIRIWYD - Grimethorpe Colliery Band

Dewch at fand glofa enwoca’r byd, yma yn Neuadd Dewi Sant, a ninnau’n dathlu pymthengmlwyddiant ar hugain Streiciau Glowyr 1984-85, yng nghwmni sêr "Brassed Off", Grimethorpe.

Gewch chi forio mewn cerddoriaeth o’r pictiwrs, clasuron poblogaidd a ffefrynnau traddodiadol fyrdd gyda’r sefydliad Prydeinig yma, y mae ei berfformiadau cyngerdd yn cynnwys Cwpan y Byd FIFA, Gwobrau BAFTA, BBC Proms, Eurovision, y Royal Albert Hall, Sydney Opera House a Gemau Olympaidd Llundain 2012.

Noson rhy dda i’w cholli, heb flewyn ar dafod!

 
 Pris Safonol £12 | £15.50 | £22 | £28 | £32
 Defnyddwyr cadair olwyn ac un cydymaith (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934)  Seddi'r stalau @ £12 pob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Gohiriwyd dros dro