Dick ac Angel

Dyma i chi Dick ac Angel Strawbridge, sêr hit Sianel 4 ‘Escape to the Château’ yn ei chychwyn hi ar eu taith gyntaf erioed.  Yn ystod y noson ofnadwy o ddifyr yma, mae’r ddau’n egluro pwy ydyn nhw, o ble daethon nhw, sut cwrddon nhw a pham ddaru nhw feiddio’i wneud! 

Bellach ers rhai blynyddoedd mae eu hanturiaethau’n cyfareddu cynulleidfaoedd drwy’r byd yn grwn ond mae gan Dick, y Lefftenant-gyrnol wedi ymddeol, y Peiriannydd a’r pen-cogydd, a’i wraig o entrepreneur a dylunydd, Angel, ragor o hanesion i’w hadrodd sydd heb eto’u traethu. 

 ‘Pâr od’ meddech chi - fe ddichon yn wir, ond mae gan y ddau garismatig stori garu i’w rhannu sy’n datgelu sut y daethon nhw i ben mewn castell hardd, gyda theulu hardd, mewn rhan hardd o Ffrainc.

 
 Pris Safonol £25 | £27 | £29.50
Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444).  seddir's stalau @
£25 pob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Dim tocynnau ar ôl