Stondin Wanwyn Sir Caerdydd a Bro Morgannwg

Dewch i ddathlu’r gwanwyn yng nghwmni ein ensembles canolradd bywiog, a chôr yn llu o ddisgyblion ysgol gynradd.  Cyfle ydi ein Stondin y Gwanwyn i chwalu llwch y gaeaf a chael blas ar seiniau newydd.

 
 Pris Safonol £9 | £10.50 | £13
 Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Plant dan 16 oed | Dros 60 | Myfyrwyr | Hawlwyr | Pobl anabl ag un cydymaith  £1 oddi wrth bob tocyn

 A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Bwciwch Nawr